Období okupace (1939-1945)

 

Od roku 1939 nastává ve sboru stagnace. Sbor sice existoval a schůzoval, avšak jeho činnost se uměle udržovala, vyřizovaly se jen nejdůležitější záležitosti a nařízení, která byly doporučeny starostou. Byli prováděny hlídkové služby a konána poplachová cvičení, sbor zapůjčuje obci Minice 1 600 Kč na nákup sirény.

V únoru a březnu 1940 byla jednotka dvanáctkrát povolána k záchranným pracím po rozvodnění Zákolanského potoka. Na valné hromadě 25.ledna 1942 dokonce kritizuje sbor župní velitel br. Brabec za jeho liknavost. Stav členské základny v tomto roce byl 23 činných, 118 přispívajících, přátel 51 členů, samarita 6 mužů a 5 žen.

Zdravotní službou bylo ošetřeno 41 případů. Začátkem roku 1943 byla pronajata místnost na zdejší faře coby zbrojnice na dobu 10 let, několik členů bylo odvedeno na práci do Německa.

Vyhledávání

© 2009-2018 SDH MINICE