Období demokracie (1989-2013)

Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 dochází k celkovému uvolnění ve společnosti. Dne 2. června 1991 zasedalo plénum ústředního výboru PO spolu s předsedy a delegáty okresů. Stávající název Svaz požární ochrany (SPO) se ruší a nahrazuje se novým názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Základní organizace (ZO) dostaly název Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Okresní výbory pak Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Z požárníků jsou po dlouhé době opět hasiči. V době těchto změn se v Minicích velice daří požárnímu sportu. Každý rok se družstva účastní několika soutěží převážně v požárním útoku.

Po celá 90.léta dosahuje v těchto soutěžích družstvo mužů velice dobrých výsledků. Ještě lépe je na tom ovšem družstvo žen, které v roce 1991 a 1995 vítězí na okresní soutěži v disciplíně požární útok. Povzbuzeni svými sportovními úspěchy, vrhají se do pořádání vlastní soutěže, která nese název Memoriál Jiřího Kobery. První ročník soutěže se koná v sobotu 3. července 1993 na bývalém fotbalovém hřišti TJ Sokol Minice a soutěží se v disciplíně požární útok kategorie muži a ženy. Tato soutěž se opakovaně pořádá každý rok a stala se z ní již tradice. Členové sboru se snaží využít práva svobodně podnikat a zajistit si tak určitý finanční příjem, který dále používají k potřebám sboru. Předmětem podnikání byla jednoznačně zvolena pohostinská činnost. Poté, co městská rada schválila užívání Donu požárníku za účelem podnikání a byla vyřízena potřebná povolení, otvírají v červnu 1992 hasiči svoji hospodu. Vzhledem k časové náročnosti na provoz pohostinství byla ovšem jeho činnost ukončena k 31.12 1994.

Práce hasičů pokračuje i na poli kulturním, každý rok se pořádá taneční zábava organizují se víkendové zájezdy na jižní Moravu, pro děti se připravují dětské dny a ukázky techniky. Sedmdesáté výročí založení sboru slaví sbor výstavou požární techniky a slavnostní výroční schůzí.

V roce 1999 dochází opět k výměně hasičské techniky Tatra 138 byla prodána a na místo ní jsme obdrželi starší automobilovou cisternu CAS 25 typ Škoda 706, tato výměna našemu sboru ovšem nic lepšího nepřinesla. V dubnu 2000 se opět rozjíždí činnost oddílu mládeže po delší pauze, která trvala 8let. Novými vedoucími se stali Bohumil Tylš a Pavel Nejedlý mladší. Od roku 2002 je br.Tylš zvolen do Okresní odborné rady mládeže. Stav členské základny sboru na přelomu tisíciletí byl celkem 95 členů z toho 49 činných členů, 16 mladých hasičů a 46 členů přispívajících.

V únoru 2001 nám byla, v rámci výměny techniky, prodána Škoda 706 a místo něho jsme obdrželi od kralupských dobrovolných hasičů CAS 32 typ Tatra 148.Vozidlo bylo ovšem v tak špatném technickém stavu, že členové museli odpracovat několik desítek hodin na jejím zprovoznění. Opravdu velmi výhodná výměna. Hasiči nelení, v rámci brigády zateplují stropy v budově Požárního domu. Ještě téhož roku je vyměněna stávající siréna za novou, která se dá ovládat jak místně, tak dálkově z operačního střediska HZS.

V dubnu 2001 se provádějí ukázky pro děti pod mostem T.G.Masaryka v Lobečku spolu s profesionálními hasiči z Kralup. Dne 8. srpna 2001 odjíždějí členové sboru na II. celorepublikový sraz hasičstva do Litoměřic. Slavnostního nástupu na náměstí se za náš sbor zúčastnilo 11 dětí a 6 dospělých. Poté se vydává průvod jednotlivých sborů městem na výstaviště, kde byla uspořádána dosud největší výstava historické i součastné požární techniky.

V sobotu 25. srpna 2001 navazují hasiči na tradici pořádání soutěží v požárním útoku. Nová soutěž nese název „ O pohár starosty města Kralup n Vlt.“ a v letošním roce pokračovala již 11. ročníkem. V průběhu roku 2001 umírají poslední dva zakládající členové sboru Václav Vojna starší a Bohumil Adámek.

Největší a bezesporu nejnáročnější zásah v dějinách sboru dobrovolných hasičů v Minicích byla povodeň v roce 2002. Poprvé byl poplach vyhlášen 11.srpna 2002 v 15:00 hod, kdy jednotka vyjížděla na čerpání vody ze zatopeného areálu fa.Dislak (sklad barev). Zde bohužel došlo ke zranění jednoho ze zasahujících hasičů, při protahování hadice skrz betonový  panelový plot se jeho vrchní část uvolnila a zřítila. Následkem byla velmi komplikovaná zlomenina dolní končetiny, která si vyžádala tři operace a následné léčení v trvání deseti měsíců. Ještě téhož dne v 20:00 hod přišel nový výjezd. Jednalo se o ukotvení tlačného remorkéru pomocí ocelového lana poblíž mostu T.G. Masaryka v Kralupech, hrozilo zde že se remorkér v důsledku velké vody utrhne a nárazem poškodí pilíře mostu, který je pro tuto oblast jediný, či vlastně první od Prahy po proudu Vltavy. Pak následoval celý sled událostí jenž vyžadoval nepřetržité nasazení členů sboru. 12. srpna v 16:00 hodin byla provedena evakuace Penzionu pro seniory na sídlišti Cukrovar. 13. srpna následovalo hlídání ukotveného remorkéru, který bohužel díky stále stoupající vodě ohrožoval mostní konstrukci a proto bylo schváleno jeho odborné odstřelení, předtím bylo ovšem nutné provést evakuaci občanů ze sídliště Cukrovar. Ve večerních hodinách byl remorkér odstřelen a poté potopen vojáky České armády. V noci ze 13.-14. srpna bylo nutné hlídat trosky odstřeleného remorkéru, které odnesl silný proud a zachytily se až na pilíři před mostem Miřejovické elektrárny, zde opět hrozilo vážné poškození mostu. 14. srpna evakuace obyvatel ze zatopeného sídliště Hůrka, zde došlo k prvnímu nasazení našeho nového nafukovacího člunu Matylda – v tuto chvíli povodeň kulminovala a  hladina řeky byla přibližně 8 metrů vyšší než je normální stav. Od 15. srpna se provádělo čerpání a vyklízení sklepů v ulicích Čechova, Jana Palacha a od Dvořákova náměstí směrem do centra města, voda začíná pomalu klesat. 16. – 27. srpna čerpání a vyklízení sklepů v ulicích Přemyslova, Lidická, Vltavská, obchody na pěší zóně (pekařství U Hrdinů, potraviny U Klusáčků, zlatnictví Danda), objekt bývalého MÚ, Gymnázium atd. Následovalo splachování ulic a areálů podniků od naplaveného bláta (Dýhárna, Vitana, Dislak, stavebniny Tlášek, Nemocnice). Od 28. až do 7. září 2002 jsme při čerpání obřího jezera ve Veltrusech u kláštera, držely noční směny při obsluhování čerpadel, s kterými přijeli na pomoc příslušníci americké armády. Od 7.-13. září byla naše Avia DVS zapůjčena do Veltrus jako štábní vůz. Celkem se práce na povodních zúčastnilo 18 členů našeho sboru, včetně dorostenců, kteří evakuovali na 200 našich spoluobčanů. Náš sbor za pomoc při povodních obdržel poděkování od tehdejšího starosty města Mgr. Pavla Rynta a čestné uznání od Sboru dobrovolných hasičů Veltrusy. Po povodních dochází také ke změně velitele výjezdové jednotky. Bratra Jaroslava Oudrana nahrazuje br. Petr Pupik a br. J.Oudran se stává jeho zástupcem.

Dne 29. září 2002 zemřel náš kronikář a bývalý dlouholetý předseda sboru br. Zdeněk Pospíšil. Důležitou práci kronikáře sboru po br.Pospíšilovy převzala paní Veronika Tylšová. Starosta br. Varga odstupuje z funkce k 31.12. 2002 a do valné hromady ho zastupuje jednatel br.Tylš, který se následně stává starostou Sboru dobrovolných hasičů Minicích.

Od roku 2000 je vytvořeno nové soutěžní družstvo mužů, tvořené převážně mladšími členy zásahové jednotky.Toto družstvo se každoročně účastní několika soutěží v požárním sportu pořádanými okolními sbory. Po počátečních potížích s docházkou členů na soutěže a po nepříliš přesvědčivých výsledcích došlo v průběhu let k několika změnám závodníků. Postupně se družstvo sehrálo v dobře fungující tým, který v posledních letech útočí na přední příčky hasičských soutěží v okolí. Mezi největší soutěžní úspěchy v novodobé historii patří umístění ve třech po sobě jdoucích ročnících memoriálu Jana Sedláčka, který pořádá SDH Všetaty. Jedná se o netradiční noční soutěž jejíž disciplíny simulují různé druhy zásahů a prací, se kterými se hasiči při své činnosti setkávají. Členové sboru rovněž pořádají různé akce pro děti, ať už jsou to Dětské dny nebo různé ukázky hasičské techniky, což je u dětí velmi populární hlavně pokud jsou tyto ukázky spojeny se stříkáním pěny. Pro členy oddílu Mladých hasičů je každé prázdniny organizováno sjíždění řeky na nafukovacím člunu Matylda. Letitou tradici má každoroční pořádání Dětského karnevalu, který se těší stále velké oblibě jak u malých dětí, tak u rodičů.             

Dne 5. června 2004 se sbor opět účastní již třetího Celorepublikového srazu hasičstva v Litoměřicích v celkovém počtu 39 členů. Výstava na Litoměřickém výstavišti se nesla v duchu 140.výročí založení 1. sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech.                

Z noci na 23. září 2005 se zásahové družstvo zúčastnilo rozsáhlého protiteroristického cvičení s názvem „Podzim 2005“, které mělo za úkol prověřit složky Integrovaného záchranného systému v případě teroristického útoku na vlakovou soupravu. Místem konání byla odstavná kolej na nádraží v Kralupech n/Vlt. Naše jednotka měla za úkol držet zálohu na stanici v Minicích pro případ nenadálé situace.

Od roku 2005 se naši členové ve spolupráci s SDH Kralupy n.Vlt. účastní projektu města s názvem Dny Kralup, kdy pod mostem T.G. Masaryka v Kralupech předvádějí svoji hasičskou techniku a seznamují zájemce s činností dobrovolných hasičů.       

22.dubna 2006 naše výjezdová jednotka vyjíždí k jednomu z největších požáru v historii sboru, a to konkrétně až do Vraňan, kde hořeli obě místní skladové haly. Požáru se zúčastnilo 18 výjezdových jednotek a škoda byla vyčíslena na neuvěřitelných 60mil. Kč. Hned měsíc poté 23.5.2006 vyjíždí naše jednotka k dalšímu velkému požáru. V kolči totiž hoří opuštěný statek. Zde zasahovalo 13 hasičských jednotek.           

Od 15. do 17. června 2007 se naši členové opět účastní již čtvrtého Celorepublikového srazu hasičstva v Litoměřicích, kde jsme vystavovali naše vylepšené vozidlo Avia DVS a historickou stříkačku DS 16. Na jaře roku 2008 se prvně zúčastňujeme fotbalového turnaje ‚Vejtek cup‘, kteří pořádají kralupští turisté. Od té doby se zúčastňujeme pravidelně každý rok a umísťujeme se na předních pozicích.

Od 13. Do 14 září 2008 sbor oslavuje 80.let své existence a to hned velkolepě! Starosta sboru br. Tylš, zpracovává publikaci o historii sboru a plánuje program oslav, který byl rozložen rovnou do dvou dnů. Oslavy začínají v sobotu ráno u Domu požárníků, kam se začíná sjíždět nejen historická, ale i moderní  technika okolních sborů. Po té se přechází na shromaždiště na křižovatku ke Štatui odkud je naplánován průvod Minicemi ulicí Pražská, dále pak k pomníku padlých ve válce u Minického kostela, kde jsme slavnostně položili květiny a vzdali hold padlým obětem, poté průvod pokračoval zpět k požární zbrojnici. V čele průvodu pochodovali mažoretky a husaři Tanečního klubu z Roudnice nad Labem v doprovodu Lovosické dechové kapely, což zařídil br. Marek Škabrada.  Po příchodu k Domu požárníků, otevírá starosta sboru výstavu historie Minických hasičů umístěnou na sále hasičárny. Před hasičárnou je vystavena technika všech přítomných sborů. Vodpoledních hodinách pak závodní družstvo připravilo netradiční soutěž nazvanou ‚Do Vršku‘. Jednalo se o úpožární útok vedený do kopce kolem hasičárny  a s překážkou, kterou museli závodníci překonat. Jelikož se tato vsuvka všem moc líbila, tak se dnes již pořádá pravidelně jako poslední závod sezóny. Po těchto závodech se dění přesunulo do sálu hasičárny, kde náš sbor uspořádal mimořádnou výroční valnou hromadu u příležitosti oslav. Na výroční valné hromadě byl slavnostně všem přítomným představen nový prapor sboru, který si sbor nechal ušít v firmě v Nelahozevsi za 42 000,-Kč Během celého dne probíhá také veřejná sbírka na nákup nového výčepního zařízení, které se po sléze zakupuje. Slavností se zúčastnili spřátelené sbory z širokého okolí, zástupci města v čele se starostou Kralup n.Vlt. panem Petrem Holečkem. Druhý den oslav byl určen hlavně dětem, byla pro ně totiž uspořádána soutěž v požárním útoku na louce mezi železniční tratí a benzinou Medosina.

V roce 2008 vzniká ve výjezdové jednotce ‚Lezecká skupina‘ ve složení Jiří Nejedlý a Pavel Nejedlý ml., která absoulvuje každý rok pravidelně školení v Jeseníkách. V roce 2010 se lezecká skupina rozrůstá o další dva lezce, konkrétně o br. Marka Škabradu a br. Rudolfa Dvořáka.

V únoru 2009 se naše výjezdová jednotka konečně dočkala samostatnosti, tedy oddělení od kralupských kolegů, avšak na úkor přeřazení z poplachové stupně JPOIII do JPOV, tedy jednotku s působností pouze v lokaci města. V součastné době má zásahové družstvo sboru dobrovolných hasičů Minice 20 členů a zájem v roce 2012 projevují další členové včetně několika žen. Jejich zařazení do výjezdové jednotky se plánuje na rok 2013. Členové procházejí pravidelným školením pro strojníky, velitele družstev a nosiči dýchací techniky. Co se techniky týká, je družstvo vybaveno vozidlem CAS 32 typ Tatra 148 a Avia DVS s vestavěným teleskopickým osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, plovoucím čerpadlem a dvěma motorovými pilami. K ochraně příslušníků družstva slouží 5ks dýchacích přístrojů Saturn. Pro vyhlášení poplachu a svolání mužstva se používá nový systém Kango+. Jedná se o modul s vlastní SIM kartou, která má v sobě uložena čísla mobilních telefonů členů zásahového družstva. Při vyhlášení poplachu z operačního střediska je spuštěna siréna a zároveň jsou rozeslány SMS zprávy všem členům jednotky, kteří jsou vycvičeni a připraveni, kdykoliv pomoci svým spoluobčanů.

V roce 2009 byli také spuštěny webové stránky sboru www.sdh-minice.cz , které zpracoval a dodnes aktualizuje br. Marek Škabrada. Webové stránky jsou zdarma, avšak sbor platí za doménu „.cz“ 499,-Kč ročně.

V únoru 2009 dochází k další změně ve vedení sboru. Dosavadního zástupce velitele br. Jaroslava Oudrana nahrazuje br. Pavel Nejedlý st., který tuto funkci zastává dodnes.

18.4.2009 se prvně zúčastňujeme ‚Jarního splutí řeky Sázavy‘ , kde hned naši zástupci br. Bohumil Tylš a br. Karel Kettner zklízí úspěch v podobě nejlepšího SDH v kategorii K2 (otevřená dvoučlenná kanoe). Na tento úspěch navazujeme i v dalších ročnících. V roce 2010 to bylo celkové 9.místo ze všech zůčastněných a zároven nejlepší SDH celého závodu a to v kategorii R4 (čtyřčlenný raft) ve složení br. Pavel Nejedlý ml., Jiří Nejedlý, Rudolf Dvořák a Jakub Eliáš. Pro nedostatek financí , nebyl rok 2011 závodní, a tak jsme si řeku pouze sjeli. Ovšem největší úspěch přišel v roce 2012, kdy náš tým ve složení br. Nejdlý Pavel ml. a Rudolf Dvořák vybojovali 2.místo v kategorii K2. V roce 2013 nastává zklamání, bohužel se nevedlo ani jedné posádce ze třech, sice jsme dojeli v první desítce kánoií, ale medaile z toho tentokrát nebyli.

26.9.2009 se zúčastňujeme hasičského víceboje ve Spomyšli, kde obsazujeme 2.místo. V následujícím roce dokonce vítězíme a odvážíme si pohár za první místo. Škoda, že se kolegům ze Spomyšle nepodařilo tuto soutěž zachovat. Prozatím to byl totiž i poslední ročník.

V lednu 2010 se po sněhové kalamitě uplatňuje naše lezecká skupina při odklízení sněhu ze střech základních škol v Kralupech. V červnu se pak opět zúčastnujeme Litoměřikých hasičských slavností, tentokrát už i s naším novým praporem, který zde dostal první ztužku. Během těchto oslav byly vyhlášeny nejlepší webové stránky SDH. Náš sbor se umístil na 10.místě ze všech sborů v republice a br. Marek Škabrada tak přebírá diplom od ministra vnitra Ing. Martina Peciny, MBA.

V roce 2011 se zúčastńujeme hned několika dětských dnů (Otvovice, Zvoleněves atd.). Na jaře opět pokračujeme v účasti na soutěžích. Účastníme se hasičského šestiboje, který pořádají kolegové z Kralup. Zde nám asi chybělo trochu štěstí, jelikož jsme těsně zkončili na 4.místě ze 16-ti družstev. Pokračuje se v pořádání kulturních a společenských akcí jako např. dětský karneval a soutěže v požárním útoku atd. Rozrůstá se také naše lezecká skupina na čtyři lezce. Novými lezci se stávají br. Marek Škabrada a Rudolf Dvořák. Za podpory středočeského kraje se celá lezecká skupina zúčastňuje školení na Čertových kamenech v Jeseníkách. Výjezdová jednotka podstupuje zdravotnické školení a školení na obsluhu motorových pil a rozbrusů.

Za posledních deset let došlo v Domě požárníků k úpravám za nemalého přispění členů sboru. Kromě zateplení stropů došlo k rekonstrukci topení z elektrických akumulačních kamen na ústřední plynové topení.  Z finančních prostředků schválených MěÚ Kralupy n.Vlt. byla realizovaná přeložka kanalizace, osázení svahu za budovou zbrojnice okrasnými dřevinami, zateplení a rekonstrukce vrat v malé a velké garáži, instalaci stožáru na sušení hadic a postupná výměna oken za nová plastová okna.

Začátkem roku 2012 se uskutečňuje velká brigáda na úklid kolem hasičárny. Vykáceli se přerostlé keře, posekala se tráva a uklízelo se kolem budovy.

14.ledna 2012 se konná výroční valná hromada sboru, kde odstupuje br. Bohumil Tylš z funkce starosty sboru z rodinných důvodů, avšak nadále zůstává jako člen výkonného výboru. Jako svého nástupce navrhuje br. Marka Škabradu, která je následně jednomyslně valnou hromadu zvolen a starostu sboru dělá dodnes. Co se týká činnosti výjezdové jednotky, tak rok 2012 byl opravdu nabitý výjezdy.

První výjezd roku 2012 byl 8.2.2012, kdy jsme v 0:30 hodin vyjížděli k požáru chaty v Lutovítově ulici. Na místo bylo svoláno 6 jednotek hasičů.  Po příjezdu na místo už chata byla v plamenech. Přibližně kolem 1:20 hodiny se daří požár zdolat. Bohužel po prozkoumání objektu bylo nalezeno ohořelé tělo. Naše jednotka zde zůstala společne se státní policií a monitorovala objekt do sedmé hodiny ranní, kdy objekt předala kriminální policii ČR. Tento výjezd nebyl zdaleka poslední v tomto roce. V březnu jsme například vyjížděli hned třikrát. Za zmínku stojí asi jen technický zásah, unikání nebezpečné látky z vlakové cisterny na nádraží v Kralupech, kam naše jednotka dorazila jako první dokonce i před drážními hasiči. 10. září 2012 naše výjezdová jednotka vyjíždí do nedalekých Zeměch, které zasáhla tzv. blesková povodeň, zapříčiněná prudkým přívalovým deštěm. Po příjezdu na místo, protékalo ulicemi ještě cca 50 cm vody, která zaplavila sklepy domů, odplavovala auta z ulic přinášela tuny bahna z okolních polí. Po opadnutí vody se okamžitě začalo z vyčerpáváním. Naše jednotka zde vyčerpala asi 10 rodinných domů. Celý zbytek týdne se pak uklízely následky této rychlé povodně.

27.10.2012 pořádáme již třetí ročník netradiční soutěže do vršku kolem naší hasičárny, jako ukončení soutěžní sezóny. Tentokrát to ale byl velice náročný závod, jelikož byla zima a dokonce začal padat první sníh. I přesto přijelo 5 soutěžních družstev a všichni se dobře bavili. Naše soutěžní družstvo skončilo na 4.místě.

Dne 18.11.2012 se naše lezecká skupina ve složení Pavel Nejedlý ml., Marek Škabrada a Rudolf Dvořák na otevřené mistrovství ČR v průmyslovém lezení Sambar Steel na Kladno, kde vybojovali krásné 6.místo.

Ke dni 1.1.2013 je stav členské základny SDH Minice 92 členů. Aktivních je 60 členů, z toho 12 žen, 37 mužů, 11 mladých hasičů, dále pak 32 členů přispívajících.

 

Činnost sboru v roce 2013 řídí 13-ti členný výkonný výbor v tomto složení:

Starosta: Marek Škabrada

Náměstek starosty: Rudolf Dvořák

Velitel: Petr Pupik

Zástupce velitele a vzdělavatel: Pavel Nejedlý st.

Jednatel: Jiří Nejedlý

Strojník: Pavel Nejedlý ml.

Referent MTZ: Vlastimil Pokorný ml.

Referent mládeže: Lucie Horová

Hospodář: Jana Oudranová

Preventista: Martin Pokorný

Referent CO: Filip Jordák.

Člen výboru: Bohumil Tylš

Člen výboru: Jan Oudran

Vyhledávání

© 2009-2018 SDH MINICE